การสาธิตผลิตภัณฑ์

ค่า pH ของช่องคลอด: อุปกรณ์ตรวจวัดตนเองสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติอย่างทันท่วงที

ประสิทธิภาพการวินิจฉัยของ Candida ablicans Rapid Test Device ใหม่และความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงบางประการของเชื้อรา Vulvovaginal Candidiasis ในเมือง Mosul

pH ช่องคลอดเป็นเครื่องหมาย

การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบ Papid และง่ายสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ระดับโลกในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

จากม้านั่งสู่ข้างเตียง_ การกำหนดเส้นทางสำหรับการแปลการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ปรับปรุงแล้วไปสู่การส่งมอบบริการด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา

แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2553