การสาธิตผลิตภัณฑ์

 pH ในช่องคลอด: อุปกรณ์วัดค่าด้วยตนเองสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติในเวลาที่เหมาะสม

ประสิทธิภาพการวินิจฉัยของอุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว Candida ablicans ใหม่และความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงบางประการของ Candidiasis ในช่องคลอดในเมือง Mosul

pH ในช่องคลอดเป็นเครื่องหมาย

การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างง่ายและรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

From Bench to Bedside_ การกำหนดเส้นทางสำหรับการแปลการวินิจฉัย STI ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการส่งมอบการดูแลสุขภาพในโลกกำลังพัฒนา

แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2553