การทดสอบอย่างรวดเร็วของทารกในครรภ์ Fibronectin

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    อุปกรณ์ทดสอบ Fibronectin Rapid ของทารกในครรภ์

    อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว Fibronectin ของทารกในครรภ์ 500160 ตัวอย่าง: Swab ภาษา: ภาษาอังกฤษเวอร์ชัน: 01 วันที่มีผลบังคับใช้: 2015-05 สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลองแบบมืออาชีพเท่านั้น การใช้งานแบบ NTENDED การทดสอบStrongStep® PROM เป็นการทดสอบทางภูมิคุ้มกันที่ตีความด้วยสายตาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจหา fibronectin ของทารกในครรภ์ในสารคัดหลั่งในปากมดลูก การปรากฏตัวของ fibronectin ของทารกในครรภ์ในสารคัดหลั่งของปากมดลูกระหว่าง 22 สัปดาห์ 0 วันและ 34 สัปดาห์อายุครรภ์ 6 วันคือ ...