การทดสอบโปรแคลซิโทนิน

  • Procalcitonin Test

    การทดสอบโปรแคลซิโทนิน

    REF 502050 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง พลาสม่า / เซรั่ม / เลือดครบส่วน
    วัตถุประสงค์การใช้งาน The StrongStep®การทดสอบ Procalcitonin เป็นการทดสอบโครมาโตกราฟีทางภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหา Procalcitonin กึ่งปริมาณในซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์ใช้สำหรับการวินิจฉัยและควบคุมการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและภาวะติดเชื้อรุนแรง