การทดสอบอย่างรวดเร็วของพรหม

  • PROM Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของพรหม

    REF 500170 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง ตกขาว
    วัตถุประสงค์การใช้งาน การทดสอบอย่างรวดเร็วของ StrongStep® PROM เป็นการทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเชิงคุณภาพที่ตีความด้วยสายตาเพื่อตรวจหา IGFBP-1 จากน้ำคร่ำในสารคัดหลั่งในช่องคลอดระหว่างตั้งครรภ์