การทดสอบซัลโมเนลลา

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของเชื้อ Salmonella Antigen

    REF 501080 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Salmonella Antigen Rapid Test เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาเชื้อ Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ในเชิงคุณภาพชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อซัลโมเนลลา