การทดสอบ Salmonella

  • Salmonella  Test

    การทดสอบ Salmonella

    ประโยชน์ที่ถูกต้องความไวสูง (89.8%) ความจำเพาะ (96.3%) พิสูจน์โดยการทดลองทางคลินิก 1047 ครั้งโดยมีข้อตกลง 93.6% เมื่อเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ ใช้งานง่ายขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ รวดเร็วเพียง 10 นาที การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องข้อมูลจำเพาะความไว 89.8% ความจำเพาะ 96.3% ความแม่นยำ 93.6% เครื่องหมาย CE Kit ขนาด = 20 การทดสอบไฟล์: คู่มือ / MSDS บทนำ Salmonella เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในลำไส้ (ลำไส้) ที่พบบ่อยที่สุดในวั ...