Strep A Rapid Test

  • Strep A Rapid Test

    Strep A Rapid Test

    REF 500150 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง ไม้กวาดคอ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Strep A Rapid Test Device เป็นการทดสอบภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจน Group A Streptococcal (Group A Strep) เชิงคุณภาพของจากตัวอย่างเนื้อเยื่อคอ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบกลุ่ม A หรือเพื่อยืนยันการเพาะเลี้ยง