FOB การทดสอบอย่างรวดเร็ว

  • FOB Rapid Test

    FOB การทดสอบอย่างรวดเร็ว

    REF 501060 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง ไม้กวาดปากมดลูก/ท่อปัสสาวะ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® FOB Rapid Test Device (Feces) เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์แบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาฮีโมโกลบินของมนุษย์ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ในเชิงคุณภาพ