การทดสอบ FOB อย่างรวดเร็ว

  • FOB Rapid Test

    การทดสอบ FOB อย่างรวดเร็ว

    การใช้งานแบบ NTENDED StrongStep® FOB Rapid Test Strip (Feces) เป็นการตรวจด้วยภูมิคุ้มกันที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาฮีโมโกลบินของมนุษย์ในเชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารส่วนล่าง (gi) บทนำมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกา การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอาจช่วยเพิ่มการตรวจหามะเร็งที่ ...