โรคกระเพาะและลำไส้

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Adenovirus Antigen

  REF 501020 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์แบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหา adenovirus เชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  REF 501100 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นอิมมูโนแอสเซย์แบบมองเห็นอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหา Giardia lamblia เชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Giardia lamblia
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดี H. pylori

  REF 502010 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง เลือดครบส่วน/เซรั่ม/พลาสม่า
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® H. pylori Antibody Rapid Test เป็นการทดสอบทางอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาโดยสันนิษฐานเชิงคุณภาพของแอนติบอดี IgM และ IgG จำเพาะต่อเชื้อ Helicobacter pylori ด้วยเลือดครบส่วน/ซีรัม/พลาสมาของมนุษย์เป็นตัวอย่าง
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของเชื้อ H. pylori Antigen

  REF 501040 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจน Helicobacter pylori ในเชิงคุณภาพและสันนิษฐานโดยใช้อุจจาระของมนุษย์เป็นตัวอย่าง
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Rotavirus Antigen

  REF 501010 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Rotavirus antigen Rapid Test เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาไวรัสโรตาในเชิงคุณภาพและสันนิษฐานได้ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของเชื้อ Salmonella Antigen

  REF 501080 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Salmonella Antigen Rapid Test เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาเชื้อ Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ในเชิงคุณภาพชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อซัลโมเนลลา
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  REF 501070 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพและสันนิษฐานของ Vibrio cholerae O1 และ/หรือ O139 ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Vibrio cholerae O1 และ/หรือ O139
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  REF 501050 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
  หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
  วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพและสันนิษฐานของ Vibrio cholerae O1 ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Vibrio cholerae O1