การทดสอบแบคทีเรีย Vaginosis

  • Bacterial vaginosis Test

    การทดสอบแบคทีเรียในช่องคลอด

    การใช้งานที่ตั้งใจอุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วStrongStep® Bacterial vaginosis (BV) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่า pH ในช่องคลอดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย บทนำค่า pH ในช่องคลอดที่เป็นกรด 3.8 ถึง 4.5 เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการทำงานที่ดีที่สุดของระบบการปกป้องช่องคลอดของร่างกาย ระบบนี้สามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมของเชื้อโรคและการติดเชื้อในช่องคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันช่องคลอดที่สำคัญและเป็นธรรมชาติที่สุด ...