การทดสอบ Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    การทดสอบ Vibrio cholerae O1

    บทนำการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคที่เกิดจากเชื้อ V.cholerae serotype O1 ยังคงเป็นโรคร้ายแรงที่มีความสำคัญระดับโลกในหลายประเทศกำลังพัฒนา ในทางคลินิกอหิวาตกโรคอาจมีตั้งแต่การตั้งรกรากที่ไม่มีอาการไปจนถึงอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงโดยมีการสูญเสียของเหลวจำนวนมากซึ่งนำไปสู่การขาดน้ำการรบกวนของอิเล็กโทรไลต์และการเสียชีวิต V. cholerae O1 ทำให้เกิดอาการท้องร่วงจากการหลั่งนี้โดยการตั้งรกรากของลำไส้เล็กและการผลิตสารพิษอหิวาตกโรคที่มีศักยภาพเนื่องจากการรักษาทางคลินิกและทางระบาดวิทยา ...