การทดสอบ Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    REF 501050 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพและสันนิษฐานของ Vibrio cholerae O1 ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Vibrio cholerae O1