Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    REF 501100 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นอิมมูโนแอสเซย์แบบมองเห็นอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหา Giardia lamblia เชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Giardia lamblia