Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    บทนำ Vulvovaginal candidiasis (WC) ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการทางช่องคลอด ผู้หญิงประมาณ 75% จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Candida อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา 40-50% ของพวกเขาจะประสบกับการติดเชื้อซ้ำและ 5% คาดว่าจะเกิด Candidiasis เรื้อรัง Candidiasis มักได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดมากกว่าการติดเชื้อในช่องคลอดอื่น ๆ อาการของ WC ได้แก่ : คันเฉียบพลันเจ็บช่องคลอดระคายเคืองผื่นที่ริมฝีปากด้านนอกของช่องคลอด ...