การทดสอบ Rotavirus

  • Rotavirus Test

    การทดสอบ Rotavirus

    บทนำโรตาไวรัสเป็นสารที่พบได้บ่อยที่สุดในโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลันส่วนใหญ่เกิดในเด็กเล็ก การค้นพบในปี 1973 และความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบในเด็กแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญมากในการศึกษาโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน Rotavirus ถูกส่งโดยทางปาก - อุจจาระโดยมีระยะฟักตัว 1-3 วัน แม้ว่าตัวอย่างที่เก็บได้ภายในวันที่สองและห้าของการเจ็บป่วยจะเหมาะสำหรับการตรวจหาแอนติเจน ...