การทดสอบ Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    การทดสอบ Vibrio cholerae O1-O139

    บทนำการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคที่เกิดจากเชื้อ V.cholerae serotype O1 และ O139 ยังคงเป็นโรคร้ายแรงที่มีความสำคัญระดับโลกในหลายประเทศกำลังพัฒนา ในทางคลินิกอหิวาตกโรคอาจมีตั้งแต่การตั้งรกรากที่ไม่มีอาการไปจนถึงอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงโดยมีการสูญเสียของเหลวจำนวนมากซึ่งนำไปสู่การขาดน้ำการรบกวนของอิเล็กโทรไลต์และการเสียชีวิต V.cholerae O1 / O139 ทำให้เกิดอาการท้องร่วงจากการหลั่งนี้โดยการตั้งรกรากของลำไส้เล็กและการผลิตสารพิษอหิวาตกโรคที่มีศักยภาพเนื่องจากทางคลินิกและ ...