การทดสอบ Vibrio Cholerae O1/O139

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    REF 501070 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง อุจจาระ
    วัตถุประสงค์การใช้งาน StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพและสันนิษฐานของ Vibrio cholerae O1 และ/หรือ O139 ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Vibrio cholerae O1 และ/หรือ O139