การทดสอบแอนติบอดี H. Pylori

  • H. pylori Antibody Test

    การทดสอบแอนติบอดี H. pylori

    ขั้นตอนที่แข็งแกร่ง®H. pylori Antibody Rapid Test Device (Whole Blood / Serum / Plasma) คือการตรวจด้วยภูมิคุ้มกันที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดี IgM และ IgG ที่เฉพาะเจาะจงต่อ Helicobacter pylori ในตัวอย่างเลือดซีรั่มหรือพลาสมาของมนุษย์ ชุดนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไพโลไร