HSV 1/2 การทดสอบแอนติเจน

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 การทดสอบแอนติเจน

    REF 500070 ข้อมูลจำเพาะ 20 การทดสอบ/กล่อง
    หลักการตรวจจับ การตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตัวอย่าง ไม้กวาดแผลที่เยื่อเมือก
    วัตถุประสงค์การใช้งาน การทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติเจน StrongStep® HSV 1/2 เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวินิจฉัย HSV 1/2 เนื่องจากได้รับการกำหนดให้ตรวจหาแอนติเจน HSV ในเชิงคุณภาพของซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูง