การทดสอบแอนติเจน HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    การทดสอบแอนติเจน HSV 12

    บทนำ HSV เป็นไวรัสที่ห่อหุ้มด้วย DNA ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกับสมาชิกอื่น ๆ ของสกุล Herpesviridae ชนิดที่แตกต่างกันของแอนติเจนสองชนิดได้รับการยอมรับโดยกำหนดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 HSV ชนิดที่ 1 และ 2 มักเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่ผิวเผินของช่องปาก , ผิวหนัง, ตาและอวัยวะเพศ, การติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง (meningoencephalitis) และการติดเชื้อทั่วไปอย่างรุนแรงในทารกแรกเกิดของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะเห็นได้เช่นกันแม้ว่าจะมี ...