การตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    การตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

    การใช้งานอย่างตั้งใจStrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Test Device เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาออนโคโปรตีน HPV 16/18 E6 และ E7 เชิงคุณภาพในตัวอย่างผ้าเช็ดปากของผู้หญิง ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งระยะก่อน บทนำในประเทศกำลังพัฒนามะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับสตรีเนื่องจากไม่มีการใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนมะเร็งและกา ...