คำชี้แจงเกี่ยวกับไวรัสตัวแปร

การวิเคราะห์การจัดตำแหน่งตามลำดับแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งการกลายพันธุ์ของตัวแปร SARS-CoV-2 ที่พบในสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และอินเดียทั้งหมดไม่อยู่ในพื้นที่การออกแบบของไพรเมอร์และโพรบในปัจจุบัน
StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (การตรวจจับสำหรับสามยีน) สามารถครอบคลุมและตรวจจับสายพันธุ์กลายพันธุ์ (แสดงในตารางต่อไปนี้) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของลำดับการตรวจจับ


เวลาที่โพสต์: Dec-03-2021